Nytt hos oss   » Skivor/USB » CD/DVD-skivor
12 36 72
Sveriges dödbok är en av våra populäraste databaser, både för nybörjaren och den erfarna släktforskaren. ...
från 600 KR
Registrerade är personer födda i/eller bosatta i Gärdserums socken vid tiden för utvandringen. Uppgifter ...
180 KR
På denna skiva finns alla utgivna nummer av tidningen Släkthistoriskt Forum (mellan 1982 och 2010) som sö...
49 KR
På skivan redovisas drygt 410.000 äldre och nyare ortnamn. Uppgifterna på är hämtade ur databaser hos Lan...
220 KR
Tack vare fyndet av Bures släktbok i original i finska Riksarkivet 2008 har hans släkthistoriska arbete n...
350 KR
Svenska Järnstämplar är en förteckning över ca 2700 järnstämplar från ca 1000 verkstäder. En ovärderlig ...
220 KR
7 000 sidor med tidigare publicerade släktutredningar är nu skannade till sökbara pdf-filer.Allt från för...
260 KR
Finländare i Stockholm - från 20 olika källor under sex sekler (1474-1981).Skivan innehåller:•    100 nys...
95 KR
De häradsekonomiska kartorna är fina exempel på färgglada och informativa kartor för tiden mellan 1800-ta...
270 KR
Sveriges släktforskare har i större utsträckning än gemene man intresse av att få veta var släktingarna ä...
595 KR
CD-skiva med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Småland, Östergötland samt Nora och Linde ...
210 KR
Till förmån för Sveriges Släktforskarförbunds gravstensinventering har gravstenarna på Gärdserums kyrkogå...
180 KR
Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla person...
från 395 KR
På denna DVD finns ett urval historiska stadskartor av tre lantmätare med olika karaktär och från olika t...
270 KR
Skivan Kugelberg innehåller den Kugelbergska samlingen i digitaliserat och systematiserat format. När Kug...
100 KR
Emigranten Populär är en nyare utgåva av den tidigare Emigranten CD:n där källmaterialet är passagerarlis...
425 KR
Kartorna på DVD:erna är sammansatta generalstabskartor över ett antal tätortsområden och är uppdelade på ...
270 KR
DVD:n innehåller anställningskontrakt, brev och kvittenser från det s.k. Leufstaarkivet i Riksarkivet. I ...
250 KR