Nytt hos oss

Böcker » Produkt

1600-talets jordbrukslandskap

1600-talets jordbrukslandskap

En introduktion till de äldre geometriska kartorna.

Boken ger en introduktion till ett omfattande källmaterial och vänder sig till både forskare och intresserad allmänhet.

På de äldre geometriska kartorna åskådliggörs jordbrukslandskapet, som det såg ut innan de stora skiftena ägde rum och säterierna bildades.

Land

Språk