Nytt hos oss

Böcker » Produkt

Släktforska med KARTOR

Släktforska med KARTOR

Sveriges Släktforskarförbunds tredje handbok i en ny och reviderad upplaga. Boken ger en introduktion till det svenska lantmäteriets och kartografins historia. Här redogörs också för hur man kan dokumentera hembygdens gårdar utan datorns hjälp.

Vidare sammanfattas Föreningen DIS arbete med att tillgängliggöra historiska kartor och hur man på olika sätt i programmet Disgen kan synliggöra släktens utbredning och förflyttningar över generationerna med hjälp av dessa.

På medföljande DVD-skiva finns ett omfattande fördjupnings- och studiematerial.

För kurs och cirkelledare finns också en studieplan i PDF-format för utskrift. Den innehåller förslag på hur kursboken kan användas i undervisningen. Hämta studieplanen här!

255 KR
Artikel: Släktforska med KARTOR

Land

Språk