Nytt hos oss

Skivor/USB » Produkt

Svenska Ortnamn

Svenska Ortnamn

På skivan redovisas drygt 410.000 äldre och nyare ortnamn. Uppgifterna på är hämtade ur databaser hos Lantmäteriet i Gävle. Ett mycket användbart hjälpmedel, exempelvis om du bara ser en liten del av ett ortnamn i en gammal handling.

Alla namn är kopplade till län, kommun och församling med den indelning som gällde 1999. Det framgår även vad namnet avser, exempelvis om det är en gård eller en by, koordinater för platsen samt avstånd och riktning till närmaste tätort.

OBS! Fungerar ej på senaste MAC OS, Sierra. Vi arbetar på detta.

För att ladda ner installationsmanual och buggfix - klicka här!

220 KR
Artikel: Svenska Ortnamn

Land

Språk