Nytt hos oss   » Skivor/USB » Produkt
Generalstabskartor


Generalstabskartor

Kartorna på DVD:erna är sammansatta generalstabskartor över ett antal tätortsområden och är uppdelade på två skivor, en för söder- respektive norr om mälaren.

Skivorna innehåller kartbilder i vanligt JPG-format, kan avläsas i alla webbläsare och användas både i Windows och på Mac.

Indelningen i delblad är anpassad för Disgen, men kan både studeras på DVD:n och användas som fristående kartbilder. De olika delbladen kan kombineras och skarvas sida vid sida för att täcka större ytor inom respektive område.

Täckningen markeras av de gröna ytorna på översiktskartorna på fodralets baksida. Skivorna innehåller alltså inte alla generalstabskartor som framställs utan endast en del av dem.

Du hittar detaljerad information om täckningen här:
Norra delen
Södra delen

 

Välj mellan norra och södra delen i listan till höger.

Generalstabskartor

Tillbaka