Nytt hos oss   » Kurslitteratur & kursmaterial » Produkt
Släktforska med KARTOR


Släktforska med KARTOR

Sveriges Släktforskarförbunds tredje handbok i en ny och reviderad upplaga. Boken ger en introduktion till det svenska lantmäteriets och kartografins historia. Här redogörs också för hur man kan dokumentera hembygdens gårdar utan datorns hjälp.

Vidare sammanfattas Föreningen DIS arbete med att tillgängliggöra historiska kartor och hur man på olika sätt i programmet Disgen kan synliggöra släktens utbredning och förflyttningar över generationerna med hjälp av dessa.

På medföljande DVD-skiva finns ett omfattande fördjupnings- och studiematerial.

För kurs och cirkelledare finns också en studieplan i PDF-format för utskrift. Den innehåller förslag på hur kursboken kan användas i undervisningen. Hämta studieplanen här!

Släktforska med KARTOR

Släktforska med KARTOR
Släktforska med KARTOR
ISBN: 9789187676970
Författare: Karl-Ingvar Ångström & Björn Johansson
Förlag: Sveriges Släktforskarförbund
Bindning: Inbunden
Artnr: 404003
Pris:255 KR/st

Vi rekommenderar också

På denna DVD finns ett urval historiska stadskartor av tre lantmätare med olika karaktär och från olika t...
270 KR
Kartorna på DVD:erna är sammansatta generalstabskartor över ett antal tätortsområden och är uppdelade på ...
270 KR
De häradsekonomiska kartorna är fina exempel på färgglada och informativa kartor för tiden mellan 1800-ta...
270 KR

Tillbaka