Nytt hos oss   » Skivor/USB » Produkt
Sveriges Häradsekonom. kartor


Sveriges Häradsekonom. kartor

De häradsekonomiska kartorna är fina exempel på färgglada och informativa kartor för tiden mellan 1800-talets andra hälft till början av 1900-talet.

Underlaget till dessa var de förrättningskartor som togs fram i en större skala i samband med de Laga Skiften som genomfördes under denna period.

Innehållet på denna DVD består av de DjVu-filer som även finns tillgängliga på Lantmäteriets webbplats för historiska kartor.

Sveriges Häradsekonom. kartor

Sveriges Häradsekonom. kartor
Sveriges Häradsekonom. kartor
ISBN: 978-91-97885-13-3
Förlag: Föreningen DIS & Sveriges Hembygdsförbund
Artnr: 106602
Pris:270 KR/st

Tillbaka