Nytt hos oss

Handböcker » Produkt

Domstolsforska

Domstolsforska
1 2 3

Få andra arkivtyper erbjuder information som ger ett sådant djup och liv åt de enskilda människorna i vår historia. Här kan man också hitta beskrivningar som säkerställer samband som kan vara omöjliga att hitta någon annanstans: en arvstvist som tvingar fram uppgifter om tidigare generationer, en bördstvist som avslöjar förhållandet bakåt till en tid som saknar arkiv eller ett vittnesmål av en 80-åring om saker som hänt under dennes ungdom, med mera, med mera.

Domstolarnas arbete har genom tiderna genererat ett källmaterial som är en guldgruva för alla som forskar i historien. Ambitionen med den här boken är att den ska vara en lättillgänglig översikt för den som intresserar sig för släktforskning och personhistoria och visa hur  man kan dra nytta av våra domstolsarkiv.

För kurs och cirkelledare finns också en studieplan i PDF-format för utskrift. Den innehåller förslag på hur kursboken kan användas i undervisningen. Hämta studieplanen här!

 

"En välkommen handledning för släktforskare som vill leta i olika domböcker" – Margareta Hartelius, BTJ-häftet nr 23, 2015

255 KR
Artikel: Domstolsforska

Land

Språk