Nytt hos oss

Skivor/USB » Produkt

Johan Bures släktbok USB

Johan Bures släktbok USB

Tack vare fyndet av Bures släktbok i original i finska Riksarkivet 2008 har hans släkthistoriska arbete nu kunnat rekonstrueras i sin helhet.

Släktboken har transkriberats och utförligt dokumenterats av Urban Sikeborg- och finns på detta USB-minne i sökbar form.

USB-minnet innehåller dessutom ett stort fotobibliotek med över 2000 foton av släktboken och relaterade handskrifter.

Utgivningen har möjliggjorts genom medel från Svenska Litteratursällskapet i Finland och Genealogiska Föreningen.

Läs mer om Johan Bure på wiki-rötter.

 

350 KR
Artikel: Johan Bures släktbok USB

Land

Språk