Nytt hos oss

Böcker » Produkt

Svenska kvinnor - Pionjärer och förebilder

Svenska kvinnor - Pionjärer och förebilder
1 2 3 4

Trots stort motstånd var det många kvinnor som redan på 1800-talet gjorde karriär. Det var många barriärer som måste forceras för att kvinnor skulle kunna bli advokater, forskare, professorer och mycket annat som tidigare varit förbehållet männen.

För en del av kvinnorna i detta häfte gick det mycket bra, medan det för andra slutade i tragedi. Vad de alla har gemensamt är att de var pionjärer och förebilder för efterkommande generationer. 

I detta häfte har vi plockat ihop ett 30-tal kvinnor som på olika sätt gjort avtryck i historien. Kvinnorna presenteras med biografier och en 3-generationers antavla, som visar var i Sverige de hade sina rötter. 

109 KR
Artikel: Svenska kvinnor - pionjärer och förebilder

Land

Språk