Nytt hos oss

Böcker » Produkt

Vapenlikhetsfällan

Vapenlikhetsfällan

Genealogiska Föreningen ger ut Svensk Genealogisk Tidskrift, vars aktuella nummer SGT 2015:1 innehåller en hel del intressant om heraldik. Numret heter Vapenlikhetsfällan och är skrivet av historikern Kaj Janzon.

Vapenlikhetsfällan, som beskrivs som en bok snarare än som ett tidskriftsnummer, innehåller tre avdelningar:
– ett kapitel om sigillvapen och vapenbruk under medeltiden
– ett kapitel om metodproblem bakom Jan Ranekes Svenska Medeltidsvapen
– kompletteringar och rättelser till Svenska Medeltidsvapen.

Boken utges med bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet, Riddarhuset och Riksarkivet.

250 KR
Artikel: Vapenlikhetsfällan

Land

Språk