Nytt hos oss

Utförsäljning » Produkt

Vild och oregerlig

Vild och oregerlig
1 2 3 4

Berättelsen handlar om korgmakaren Teodor Johansson som dömdes för ett knivöverfall, men vars liv efter fängelset fick en ny inriktning. Med tiden blev han en aktad samhällsmedborgare.

Boken kan användas som en inspirationskälla till hur man kan kartlägga en individs liv på bredden genom att söka i material på många olika arkiv, bibliotek och museer. På så sätt kan den fungera litegrann som en handbok för personhistorisk forskning.

Detta har i varje fall varit författarens avsikt när han skrev boken. Därför presenteras i slutet även några tips och tankar kring hur man kan gå tillväga för att kartlägga ett levnadsöde.

Boken är Nr 1 i Sveriges släktforskarförbund skriftserie.

25 KR
Artikel: Vild och oregerlig

Land

Språk