Nytt hos oss

Böcker » Produkt

Släktforska i städer

Släktforska i städer
1 2 3 4

Den här handbokens ambition är att hjälpa forskaren att hitta det källmaterial som är typiskt för städer och därigenom kunna hitta uppgifter om sina gamla stadsbor och att förhoppningsvis kunna spåra deras ursprung. 

Boken ger dig grundkunskaperna för att släktforska i städer och tar bland annat upp grundläggande gemensamma drag och särdrag över tid, med sitt främsta fokus på tiden före industrialismens genombrott under senare delen av 1800-talet. 

Författarna tipsar om olika hjälpmedel och genvägar in i städernas arkivinformation, och hjälper läsaren att hålla koll på både gamla och nya utgåvor, databaser och register.

 

"En viktig hjälp för alla släktforskare" – Pia Holmström, BTJ-häftet nr 23, 2019

 

Några kapitelrubriker:

Städer och borgerlig kultur

Städerna i regionala och lokala arkiv

Städerna i nationella arkiv

Släktforska i Stockholm

Rikets andra stad – Göteborg

Karlskrona – stad med flera församlingar

Kommunala och privata arkiv

Andra källor

 

 

255 KR
Artikel: Släktforska i städer

Land

Språk