Hem » Böcker » Fårad mark : Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap

Fårad mark : Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap

395 KR
Artnr: 204006
ISBN ISSN:03457982
Författare Niklas Cserhalmi
Förlag Bygd & Natur
Upplaga 6:e
Antal sidor 231
Bindning Limmad

Beskrivning

För att kunna avläsa kulturspåren i ett landskap behövs det särskilda kunskaper. Nu finns det en metod som gör det möjligt att studera landskapet i sin helhet från vår tid och långt ner i de historiska skikten. Boken Fårad mark ger dig nycklarna till sådana studier.

Det handlar om äldre tiders odlingsmödor, fornlämningar, vägdragningar och husbyggen.

Handboken är uppdelad i två avsnitt:

•    Inledningen består av praktiska metodanvisningar, tolkningar av historiska lantmäterikartor och förslag på hur de olika  kartorna kan användas för att förstå dagens landskap.
•    Det andra avsnittet är en historisk överblick över bondens landskap, från bondestenåldern till dagens EU-stödda jordbruk; hur våra förfäder har använt sina landskap, vilka spår de lämnade efter sig och hur vi kan finna och tolka dessa spår.

Boken kan användas för både självstudier och studiecirklar. Studieplan ingår.

Dela