Nytt hos oss   » Böcker » Produkt
Hernösands stifts herdaminne


Hernösands stifts herdaminne

Hernösands stifts herdaminne är ett antal publikationer som redogör för personhistoriska uppgifter om prästerna i Härnösands stift.

Den 18 januari 2002 beslöt styrelsen för Sveriges Släktforskarförbund att avsätta medel för en faksimilutgåva av Leonard Bygdéns storverk Hernösands stifts herdaminne samt för ett supplementband till detta.

Bygdéns herdaminne omfattar den första vetenskapliga genomgången av ett stifts personhistoria.

Läs mer om innehållet i publikationerna på wikirötter

 

 

Hernösands stifts herdaminne

Tillbaka