Hem » Böcker » Inlåsta : Släktforska i polis-, fängelse- och anstaltsarkiv

Inlåsta : Släktforska i polis-, fängelse- och anstaltsarkiv

Medlemspris: 225 KR
255 KR
Artnr: 204022
ISBN 9789188341433
Författare Roddy Nilsson
Förlag Sveriges Släktforskarförbund
Antal sidor 112
Bindning Inbunden

Beskrivning

Fängelser, hospital, sinnessjukhus, barnhem och alkoholistanstalter är exempel på institutioner där tusentals och åter tusentals människor under de senaste århundradenas historia tillbringat längre eller kortare perioder i sina liv. 

För den person- och släkthistoriskt intresserade utgör de arkiv som dessa inrättningar lämnat efter sig en guldgruva som i många fall kan hjälpa till att rekonstruera förfädernas levnadsförlopp. En del av dem blev av ett oblitt öde hänvisade till ett liv med sjukdomar och handikapp och kanske till en livslång tillvaro på någon institution. Andra tillbringade endast en kort tid eller en viss period i livet som inlåsta. Många bröt mot samhällets lagar och fick för detta plikta med långa tider i fängelse. Ytterligare andra var de prostituerade kvinnor som tvingades till vistelse på kurhus eller tvångsarbetsanstalt.

I boken presenteras olika institutionsarkiv med tips och exempel på vilka uppgifter som kan hittas i dessa. Vid sidan av olika typer av institutionsarkiv tar ett särskilt kapitel upp forskning i polisiära arkiv.


Men boken har inte enbart personhistoriska ambitioner. Den syftar också till att ge bild av hur livet inom dessa ofta tämligen slutna institutioner gestaltade sig för de intagna och i vilket historiskt sammanhang detta ska förstås. Hur såg vardagen ut? Hur togs de omhand och hur behandlades de inom de institutioner där de vistades?

Se läsprov

Dela

Du kanske också är intresserad av
  • Få andra arkivtyper erbjuder information som ger ett sådant djup och liv åt d...
    255 KR
  • I “Rättshistoria för släktforskare” görs en genomgång av lagbestämmelserna ge...
    109 KR