Nytt hos oss   » Böcker » Produkt
Järnbruk i Dalarna


Järnbruk i Dalarna

I denna bok som är den sjunde i serien om järnbruk i olika landskap redovisas omkring 80 av de bruk i Dalarna som haft smedjor. Skriften är tänkt att ge de som forskar om smeder fakta om de ställen där smederna arbetade. Föreningen För Smedsläktforskning har därför inte tagit med de bruk som endast hade masugn, s.k. hyttor.

I södra Dalarna fanns relativt stora bygder med odling och järnframställning som viktiga näringar redan från 700 – 800-talen. Rester av blästbruk finns på flera ställen. I både Öster- och Västerbergslagen växte bergsmansbyar fram under medeltiden. Det stora genombrottet för järnhanteringen kom under senare delen av 1500-talet och 1600-talet. Kring sekelskiftet 1700 spred sig smidet norrut genom att masugnar och hamrar startades i de skogrika områdena norr och väster om Falun. Senare tillkom bruk runt Siljan och i Svärdsjö och Älvdalen.

Järnbruk i Dalarna

Järnbruk i Dalarna
Järnbruk i Dalarna
ISBN: 978-91-98321-63-0
Författare: Föreningen för smedsläktsforskning
Antal sidor: 92
Bindning: Limmad
Artnr: 206020
Pris:285 KR/st

Vi rekommenderar också

I databasen Smed 11 fr pc finns uppgifter om smeder och hur de är besläktade. Uppgifterna är i första han...
350 KR
Boken Järnbruk i Norrland är den fjärde boken i serien som omfattar hela Norrland, dvs. nio landskap och ...
285 KR
Järnbruk i Närke och Östergötland är den sjätte boken i järnbruksserien. Bergsbruket i skogstrakterna i ...
285 KR
Föreningen För Smedsläktforskning fortsätter bokserien om svenska järnbruk. I denna bok som är del tre, p...
285 KR
Arkiven från järnbruk är spridda över hela Sverige, och syftet med denna bok är att underlätta för dig so...
285 KR

Tillbaka