Nytt hos oss   » Skivor/USB

Skivor/USB

Sveriges släktforskare har i större utsträckning än gemene man intresse av att få veta var släktingarna ä...
595 KR
Bouppteckningsregister -Häradsrätter och rådhusrätter i Västmanlands län.Samtliga bevarade bouppteckninga...
250 KR
Emigranten Populär är en nyare utgåva av den tidigare Emigranten CD:n där källmaterialet är passagerarlis...
425 KR
Finländare i Stockholm - från 20 olika källor under sex sekler (1474-1981).Skivan innehåller:•    100 nys...
95 KR
Släktforskarförbundets egna produktioner av databaser på skiva är skyddade av lagen om upphovsrätt. Det b...
från 50 KR
Kartorna på DVD:erna är sammansatta generalstabskartor över ett antal tätortsområden och är uppdelade på ...
270 KR
CD-skivan Grill är en digital variant, med sökfunktioner, av Claes Lorentz Grills (1817-1907) omfattande ...
395 KR
Registrerade är personer födda i/eller bosatta i Gärdserums socken vid tiden för utvandringen. Uppgifter ...
180 KR
Till förmån för Sveriges Släktforskarförbunds gravstensinventering har gravstenarna på Gärdserums kyrkogå...
180 KR
CD-skiva med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Småland, Östergötland samt Nora och Linde ...
210 KR
På denna DVD finns ett urval historiska stadskartor av tre lantmätare med olika karaktär och från olika t...
270 KR
Skivan Kugelberg innehåller den Kugelbergska samlingen i digitaliserat och systematiserat format. När Kug...
100 KR
CD-skivan ”Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige” innehåller uppgifter om drygt 65...
395 KR
Komplett med hela Stockholm! Alla som bodde i Stockholm 1878-1926 är med i denna databas – över 6.3 milj...
350 KR
Smed10 för pc innehåller över 300 000 person- och släktuppgifter för smeder och deras familjer. Nytt i Sm...
350 KR
Svenska Järnstämplar är en förteckning över ca 2700 järnstämplar från ca 1000 verkstäder. En ovärderlig ...
220 KR
På skivan redovisas drygt 410.000 äldre och nyare ortnamn. Uppgifterna på är hämtade ur databaser hos Lan...
220 KR
7 000 sidor med tidigare publicerade släktutredningar är nu skannade till sökbara pdf-filer.Allt från för...
260 KR
  Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla per...
från 595 KR
OSB! Sen leverans på USB-minne, beräknas levereras till kund innan jul.  Sveriges dödbok är en av våra p...
från 600 KR
De häradsekonomiska kartorna är fina exempel på färgglada och informativa kartor för tiden mellan 1800-ta...
270 KR
Vallon 5 innehåller cirka 120.000 vallonättlingar med partners och oftast även deras föräldrar. USB-minne...
350 KR
DVD:n innehåller anställningskontrakt, brev och kvittenser från det s.k. Leufstaarkivet i Riksarkivet. I ...
250 KR